Oznámenie č. 83/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podpore podnikania v poľnohospodárstve

Čiastka 37/1999
Platnosť od 28.04.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 1999. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 213/1999 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. septembra 1999. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 35/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. februára 2000. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením ...

Pôvodný predpis

28.04.1999