Vyhláška č. 80/1999 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu

Čiastka 36/1999
Platnosť od 27.04.1999 do31.12.2008
Účinnosť od 27.04.1999 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.