Oznámenie č. 77/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky

Čiastka 35/1999
Platnosť od 23.04.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 14. januára 1999 na základe článku 6.

Pôvodný predpis

23.04.1999