Rozhodnutie č. 76/1999 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 35/1999
Platnosť od 23.04.1999