Zákon č. 63/1999 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 1999

(v znení č. 365/1999 Z. z.)

Čiastka 27/1999
Platnosť od 01.04.1999 do31.12.1999
Účinnosť od 23.12.1999 do31.12.1999