Oznámenie č. 61/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru

Čiastka 26/1999
Platnosť od 01.04.1999 do31.03.2000
Zrušený 81/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.

Pôvodný predpis

01.04.1999