Vyhláška č. 6/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu

Čiastka 4/1999
Platnosť od 21.01.1999 do30.09.2002
Účinnosť od 01.02.1999 do30.09.2002
Zrušený 557/2002 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.1999 - 30.09.2002