Zákon č. 57/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých ďalších zákonov

(v znení č. 154/2001 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 25/1999
Platnosť od 31.03.1999
Účinnosť od 01.01.2003

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 154/2001 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.04.1999 - 31.12.2002