Zákon č. 55/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov

Čiastka 25/1999
Platnosť od 31.03.1999 do30.04.2005
Účinnosť od 01.04.1999 do30.04.2005
Zrušený 171/2005 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1999 - 30.04.2005