Zákon č. 54/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Čiastka 25/1999
Platnosť od 31.03.1999
Účinnosť od 01.04.1999 do30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1999 - 30.06.2019