Oznámenie č. 51/1999 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/1996, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení neskorších predpisov

Čiastka 23/1999
Platnosť od 26.03.1999
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.