Rozhodnutie č. 47/1999 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky

Čiastka 21/1999
Platnosť od 19.03.1999