Nariadenie vlády č. 42/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 24/1999 Z. z.

Čiastka 18/1999
Platnosť od 15.03.1999 do31.12.1999
Účinnosť od 15.03.1999 do31.12.1999
Zrušený 373/1999 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.03.1999 - 31.12.1999