Oznámenie č. 4/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Rozhodnutí č. 2/97 Asociačnej rady medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane

Čiastka 3/1999
Platnosť od 15.01.1999
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobudlo platnosť 1. januára 1997 na základe článku 2.

OBSAH

Pôvodný predpis

15.01.1999