Nariadenie vlády č. 399/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou

(v znení č. 150/2002 Z. z.)

Čiastka 159/1999
Platnosť od 31.12.1999
Účinnosť od 01.04.2002 do19.04.2016
Zrušený 126/2016 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2002 - 19.04.2016 150/2002 Z. z.
01.01.2000 - 31.03.2002

Pôvodný predpis

31.12.1999