Nariadenie vlády č. 394/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility

(v znení č. 159/2002 Z. z.)

Čiastka 157/1999
Platnosť od 31.12.1999 do30.04.2004
Účinnosť od 01.04.2002 do30.06.2002
Zrušený 245/2004 Z. z.