Nariadenie vlády č. 394/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility

Čiastka 157/1999
Platnosť od 31.12.1999 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2000 do31.03.2002
Zrušený 245/2004 Z. z.