Nariadenie vlády č. 391/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia

(v znení č. 475/2000 Z. z., 161/2002 Z. z.)

Čiastka 157/1999
Platnosť od 31.12.1999 do11.05.2004
Účinnosť od 01.04.2002 do11.05.2004
Zrušený 310/2004 Z. z.