Nariadenie vlády č. 373/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník

Čiastka 152/1999
Platnosť od 29.12.1999 do31.12.2000
Účinnosť od 25.11.2000 do31.12.2000
Zrušený 480/2000 Z. z.