Zákon č. 365/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999

Čiastka 148/1999
Platnosť od 23.12.1999
Účinnosť od 23.12.1999

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.12.1999 Aktuálne znenie