Vyhláška č. 362/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 102/1993 Z. z. o majetku, ktorý sa neuvádza v majetkovom priznaní

Čiastka 147/1999
Platnosť od 23.12.1999 do30.11.2001
Účinnosť od 01.01.2000 do30.11.2001
Zrušený 495/2001 Z. z.

OBSAH