Oznámenie č. 358/1999 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky

(v znení č. r1/c278/2002 Z. z.)

Čiastka 146/1999
Platnosť od 22.12.1999 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2000 do31.12.2013
Zrušený 330/2013 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2000. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 701/2002 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2003. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 568/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2004 s výnimkou čl. I bodu 1, ktorý nadobudne...