Zákon č. 355/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

Čiastka 146/1999
Platnosť od 22.12.1999 do31.12.2003
Účinnosť od 22.12.1999 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.12.1999 - 31.12.2003