Oznámenie č. 35/1999 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. októbra 1998 č. 15, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Čiastka 16/1999
Platnosť od 27.02.1999 do31.12.1999
Zrušený 360/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 1999.