Vyhláška č. 349/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c22/2000 Z. z.)

Čiastka 144/1999
Platnosť od 17.12.1999 do31.12.2000
Účinnosť od 01.01.2000 do31.12.2000
Zrušený 451/2000 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2000 - 31.12.2000 r1/c22/2000 Z. z.