Zákon č. 348/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

(v znení č. 523/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 144/1999
Platnosť od 17.12.1999
Účinnosť od 01.01.2005
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení čl. I bodov 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, bodu 76 §...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 523/2004 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2001 - 31.12.2004 Delená účinnosť
01.01.2000 - 31.12.2000 Delená účinnosť
17.12.1999 - 31.12.1999