Zákon č. 345/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov

Čiastka 143/1999
Platnosť od 15.12.1999 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2000 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH