Zákon č. 341/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov

Čiastka 143/1999
Platnosť od 15.12.1999 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2000 do30.04.2004
Zrušený 105/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2000 - 30.04.2004