Oznámenie č. 34/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o fytosanitárnych podmienkach na dovoz, vývoz a prevoz rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov

Čiastka 15/1999
Platnosť od 27.02.1999 do31.01.2002
Zrušený 41/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 1999.