Zákon č. 338/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov

Čiastka 143/1999
Platnosť od 15.12.1999 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.2000 do31.12.2001
Zrušený 239/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2000 - 31.12.2001