Zákon č. 337/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z.

Čiastka 143/1999
Platnosť od 15.12.1999
Účinnosť od 01.01.2000 do30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.