Rozhodnutie č. 333/1999 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 141/1999
Platnosť od 11.12.1999