Vyhláška č. 330/1999 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 2 000 Sk pri príležitosti roku 2000

Čiastka 140/1999
Platnosť od 10.12.1999 do31.12.2008
Účinnosť od 10.12.1999 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.