Vyhláška č. 329/1999 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 10 000 Sk pri príležitosti roku 2000

Čiastka 140/1999
Platnosť od 10.12.1999 do31.12.2008
Účinnosť od 10.12.1999 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.12.1999 - 31.12.2008

Pôvodný predpis

10.12.1999