Oznámenie č. 324/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 137/1999
Platnosť od 04.12.1999