Vyhláška č. 321/1999 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 500 Sk, 1 000 Sk vzoru 1993, 200 Sk a 5 000 Sk vzoru 1995 do obehu

Čiastka 136/1999
Platnosť od 04.12.1999 do31.12.2008
Účinnosť od 04.12.1999 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
04.12.1999 - 31.12.2008