Vyhláška č. 320/1999 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1 000 Sk vzoru 1999 do obehu

Čiastka 136/1999
Platnosť od 04.12.1999 do31.12.2008
Účinnosť od 04.12.1999 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
04.12.1999 - 31.12.2008