Zákon č. 317/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 302/1999 Z. z.

Čiastka 134/1999
Platnosť od 01.12.1999 do31.03.2002
Účinnosť od 01.12.1999 do31.03.2002
Zrušený 131/2002 Z. z.