Oznámenie č. 315/1999 Z. z.Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Štatistického úradu Slovenskej republiky z 13. októbra 1998 č. 372/1998-830, ktorým sa vyhlasujú štandardy pre štátny informačný systém

Čiastka 133/1999
Platnosť od 30.11.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.