Vyhláška č. 308/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách

Čiastka 130/1999
Platnosť od 19.11.1999 do28.02.2005
Účinnosť od 01.12.1999 do28.02.2005
Zrušený 725/2004 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.1999 - 28.02.2005