Vyhláška č. 307/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel

Čiastka 130/1999
Platnosť od 19.11.1999 do31.03.2003
Účinnosť od 01.12.1999 do31.03.2003
Zrušený 90/2003 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.1999 - 31.03.2003