Zákon č. 306/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

Čiastka 130/1999
Platnosť od 19.11.1999 do31.12.2001
Účinnosť od 01.12.1999 do31.12.2001
Zrušený 540/2001 Z. z.