Zákon č. 304/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení zákona č. 162/1998 Z. z. a mení sa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 366/1999 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 129/1999
Platnosť od 19.11.1999 do30.04.2005
Účinnosť od 01.01.2000 do30.04.2005
Zrušený 128/2005 Z. z.