Zákon č. 302/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii

(v znení č. r1/c134/1999 Z. z.)

Čiastka 127/1999
Platnosť od 17.11.1999 do31.12.2003
Účinnosť od 01.12.1999 do31.12.2003
Zrušený 586/2003 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.1999 - 31.12.2003 r1/c134/1999 Z. z.