Oznámenie č. 299/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 125/1999
Platnosť od 16.11.1999

Pôvodný predpis

16.11.1999