Zákon č. 297/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

Čiastka 125/1999
Platnosť od 16.11.1999 do31.03.2002
Účinnosť od 01.07.2000 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 64a až 64f, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2000.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2000 - 31.03.2002 Delená účinnosť
01.12.1999 - 30.06.2000