Zákon č. 292/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov

Čiastka 124/1999
Platnosť od 13.11.1999 do31.01.2004
Účinnosť od 01.07.2000 do31.01.2004
Zrušený 5/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 58 ods. 2 a 3, § 77a ods. 2 písm. b) a § 128a, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2000, a § 20 ods. 2 písm. w), § 112 ods. 4 a § 128b, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2000.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2000 - 31.01.2004 Delená účinnosť
01.05.2000 - 30.06.2000 Delená účinnosť
01.12.1999 - 30.04.2000