Oznámenie č. 290/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín

Čiastka 123/1999
Platnosť od 12.11.1999 do31.07.2004
Zrušený 421/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2000.