Vyhláška č. 287/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení vyhlášky č. 8/1998 Z. z.

Čiastka 123/1999
Platnosť od 12.11.1999
Účinnosť od 15.11.1999

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.11.1999 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

12.11.1999