Zákon č. 286/1999 Z. z.Zákon o zriadení Vysokej školy manažmentu v Trenčíne

Čiastka 123/1999
Platnosť od 12.11.1999
Účinnosť od 01.12.1999

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.1999 Aktuálne znenie